Koncesja

Jest aktem administracyjnym,Serwis Pieniny zaprasza który osobie fizycznej lub prawnej nadaje upoważnienie do wykonywania określonej działalności najczęściej o charakterze gospodarczym (np. transport). Koncesja jest podstawową formą realizacji reglamentacyjnej funkcji państwa w sferze gospodarczej. Organ wydający koncesje powinien sprawdzić czy koncesjonariusz spełnia warunki dot. sposobu wykonywania koncesji. Koncesja może być wydana na czas określony, na podstawie art. 47 ust 3 nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat. Oczywiście przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem aby termin ważności koncesji był krótszy niż ten minimalny okres czyli 5 lat. A wykonywanie działalności koncesyjnej podlega kontroli przez organ wydający koncesję. Nie można dokonać cesji koncesji. Otrzymanie koncesji wiąże się z korzyścią majątkową.